Mała księgowość

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorcy) zazwyczaj nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych. Powinni natomiast prowadzić tzw. małą księgowość (księgowość uproszczoną).

W zależności od formy opodatkowania przedsiębiorca rozlicza się z urzędem skarbowym przy pomocy Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ryczałtu (Ewidencja Przychodów)

Najlepszy sposób prowadzenia księgowości dla mikroprzedsiębiorcy to zlecenie jej do biura rachunkowego. Dzięki temu to biuro rachunkowe przejmie odpowiedzialność za rozliczenia z urzędem skarbowym, ZUS czy GUS.

Prowadzenie księgowości w firmie bez znajomości ciągle zmieniających się przepisów może spowodować wiele problemów, również kar pieniężnych, dlatego zapraszamy do naszego biura rachunkowego wszystkich, którzy chcą aby ich księgowość była prowadzona rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa.

Od 1 stycznia 2018 roku JPK (Jednolity Plik Kontrolny) będzie obowiązkowy również dla mikroprzedsiębiorców (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Podstawowym zadaniem biura rachunkowego jest przyjmowanie dokumentów kosztowych przedsiębiorcy i księgowanie ich w KPiR lub Ewidencji Przychodów, sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT oraz udzielanie porad merytorycznych przedsiębiorcom.

Nasze biuro oferuje dodatkowo, na życzenie,  usługę odbioru dokumentów od klienta, reprezentację przed urzędem skarbowym i ZUSem oraz doradztwo podatkowe

Zakres usług w ramach prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów:
ewidencja zdarzeń gospodarczych,
ewidencja zakupów, sprzedaży VAT
prowadzenie rejestrów VAT
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
prowadzenie dokumentacji pracowniczej
reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS (na życzenie)
uczestniczenie w kontrolach skarbowych
bezpłatne konsultacje
sporządzanie zeznań podatkowych prowadzących działalność i ich pracowników

Zakres usług w ramach prowadzenia ryczałtu (ewidencji przychodów):
prowadzenie ewidencji ryczałtowej
sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
prowadzenie dokumentacji pracowniczej
reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
uczestniczenie w kontrolach skarbowych
bezpłatne konsultacje
sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28
ewidencja zakupów, sprzedaży VAT
ewidencja środków trwałych i wyposażenia