Pełna księgowość

Pełna księgowość (Księgi Rachunkowe) to rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.)

W pełnej księgowości ewidencjonujemy absolutnie każde zdarzenie – wpływy i wypływy z kasy, przelewy bankowe, zapłaty za towar, fv, rachunki., dokumenty wewnętrzne (PK), itp.

Z uwagi na stopień skomplikowania i ponoszenia kosztów, prowadzenie księgowości często jest problemem i obciążeniem dla mniejszych firm.
Nawet najmniejsza spółka z o.o., gdzie kapitałem wpłaconym przez udziałowców ma zarządzać powołany zarząd, ma obowiązek prowadzić Pełną księgowość. Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić również wszyscy inni przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności, po przekroczeniu pewnego progu wielkości – określonego na 1,2 mln EUR przychodów.

Prowadzenie księgowości w firmie bez znajomości ciągle zmieniających się przepisów może spowodować wiele problemów, również kar pieniężnych, dlatego zapraszamy do naszego biura rachunkowego wszystkich, którzy chcą aby ich księgowość była prowadzona rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa.

Podstawowym zadaniem biura rachunkowego jest przyjmowanie dokumentów kosztowych i przychodów przedsiębiorcy i ich bieżąca ewidencja, rozliczeń w zakresie podatków, środków trwałych sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT, sprawozdań itp. oraz udzielanie porad merytorycznych przedsiębiorcom.

Nasze biuro oferuje dodatkowo (na życzenie) usługę odbioru dokumentów od klienta, reprezentację przed urzędem skarbowym i ZUSem.

Zakres usług w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych:
Opracowanie zakładowego planu kont
Opracowanie Polityki Rachunkowości
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
Przesyłanie JPK do urzędu skarbowego
Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.